ОРГАНОЛЕПТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Изглед, облик, димензии, надворешна површина, површина на сечење, структура, боја, конзистентност, температура, мирис, вкус, мускулатура

Проба на варење

Видлива мувла