За Нас

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Нашата приказна

Фуд Лаб ДОО – Лабораторија за испитување на храна и дијагностика заразни болести кај животните со седиште во Скопје е основана во 2018 година.
Лабораторијата е специјализирана за вршење на лабораториски анализи со цел утврдување на безбедноста и квалитетот на храната и дијагностика на заразни болести кај животните и истите се излистани на нашата веб страна. Таа работи со одбран тим со високо квалификувани професионалци со богато работно искуство. Лабораторијата соработува со други акредитирани лаборатории каде се вршат анализи кои ја дополнуваат понудата на Фуд Лаб.

Нашата цел е да обезбедиме најдобар квалитет за да ги задоволиме барањата и потребите на нашите клиенти. Ние се стремиме да го задржиме високиот професионализам, флексибилност, сигурност и компетентна работа во строга согласност со законските и техничките правила и норми. Ние ги цениме нашите клиенти, одржуваме професионално и чесно партнерство со нив, и се стремиме на постигнување на задоволство на нашите клиенти од извршените услуги.
Лабораторијата Фуд Лаб е лоцирана во нова, модерно опремена зграда и врши физичко-хемиски, микробиолошки анализи на храна и дијагностика на заразни болести кај животни.

Нашата мисија е да:

  • Работиме согласно националнита легислатива и Европските барања заради обезбедување на безбедност на храната и здравјето на потрушувачите преку способност за изведување на независни методи на лабораториски испитувања, советувања и обуки;
  • Исполнувања на барањата на потрошувачите за ексепертиза за проценка, мониторинг на производи и процеси и совети во областа на безбедноста на храната;
  • Брза и навремена дијагностика на заразни болести кај животните заради заштита на нивното здравје и здравјето на луѓето.
    “One Health”

Менаџментот ги утврди следните главни цели и нивната ефективна имплементација:

-Етаблирање на пазарот како компанија која нуди нова комплексна услуга со гарантиран квалитет, во согласност со националите и европските законски одредби;

-Целосно задоволување на барањата на клиентите преку високо ниво на професионалност, флексибилност, оперативност и независност;

-Континуирано подобрување на услугите преку високотехнолошка опрема и имплементирање на најновите светски трендови во лабораториската пракса;

-Повратни информации на клиентите и соработка со професионални организации и сите засегнати страни;

-Обезбедување рамнотежа помеѓу цените и услугите;

Работно време
Пон-Пет | 08:00 - 16:00
Телефон
02 278 1166
Локација
Борис Трајковски бр.130
E-mail
info@foodlab.com.mk - испитување на храна
infodijagnostika@foodlab.com.mk - дијагностика на заразни болести