Лабораторија за испитување на храна и дијагностика на заразни болести кај
животни

Обезбедете брза, прецизна и квалитетна анализа на вашите продукти!

Лабораторија за испитување на храна и пијалоци

Обезбедете брза, прецизна и квалитетна анализа на вашите продукти !
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Испитувања


Редовно контролирајте ја безбедноста и квалитетот на вашите производи.
One Health

Посветени на обезбедување на квалитетни лабораториски услуги

Акредитирана лабораторија според ISO 17025 стандардот
238 акредитирани методи
Научно истражувачки трудови
Генетски модификацирана храна
Молекуларна дијагностика
Дијагностика на заразни болести кај животни
Ќе се погрижиме секогаш да го добивате најдобриот резултат

Лабораториските анализи можат да се извршат со различни методи, но во основа сите нудат осигурување дека производот ги исполнува спецификациите и прописите на производство и е безбеден да излезе на пазарот.

Преку следење на квалитетот на производот според аналитичките резултати, со користење на стандардни методи за анализа, може да се спречи пуштање на несоодветни производи на пазарот.

+12.3к
Испитувања
+3.4к
Клиенти
3
Лаборатории