QUMËSHTI

QUMËSHTI DHE PRODUKTET E QUMËSHTIT

TESTIMET ORGANOLEPTIKE

Erë, ngjyrë, shije, formë, konsistencë, lloj koagulimi, temperaturë, pamje në gjysë, shëllirë.

TESTIMET FIZIKO - KIMIKE DHE BIOKIMIKE

Përcaktimi i pikës se ngrirjes së metodës termistor krioskop.

Zbulimi dhe konfirmimi i substancave inbititore

Përcaktimi i aciditetit, metoda titrimetrike .

Lënda totale e thatësirës në qumësht (tharje në 102 ° C).

Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës (Metoda rutinore) (Metoda Gerber).

Përcaktimi i përmbajtjes së azotit: Metoda Kjeldahl dhe përcaktimi i përmbajtjes së proteinave të papërpunuara.

Përcaktimi i përmbajtjes së azotit: Parimi i Kjeldahl dhe përcaktimi i përmbajtjes së proteinave të papërpunuara.

Përcaktimi sasior i cilësisë bakteriologjike.

Përcaktimi i përmbajtjes së yndyrës, proteinës dhe laktozës në qumësht.

Numërimi i qelizave somatike.

Vlera e energjisë.

Masa neto.

Lëndë të lëngshme, të ngurta dhe të shkrira.

Aciditeti aktiv (pH).

Acidi titravillik (total) nga Kethofer dhe Törner.

Përmbajtja e ujit / lënda e thatë.

Përmbajtja e sheqerit (laktozë).

Përmbajtja e karbohidrateve.

Përmbajtja e celulozës së papërpunuar (fibrave).

Përmbajtja e hirit.

Përmbajtja e kripës së gatimit (klorur natriumi).

Përmbajtja e mbetur e hidroksidit të natriumit.

Përmbajtja e klorit të mbetur.

Dëshmia i aldehidit epikhrin nga nga Chrys.

Përmbajtja e aflatoksinës M1.

Denduria.

Përmbajtja e aditiveve të huaja – formaldehid.

Përmbajtja e aditivëve të huaj - peroksid hidrogjeni.

Përmbajtja e papastërtive të përzierjve të huaja - dikromate kaliumi.

Përmbajtja e papastërtive të përzierjve të huaja – niseshte.

Përmbajtja e aditiveve të huaja - bikarbonat natriumi.

Dëshmia e pasterizimit (aktiviteti i fosfatazës).

Përmbajtja e ureas.

Përmbajtja e lëndës së parë pa yndyrna.

Mbetje kimike pa yndyrë.

Shkalla e pjekurisë (të tretshme: proteina totale).

Përmbajtja e kazeinës.

Prania e yndyrave bimore dhe yndyrave të qumështit të reagimint sipas Belit.

Prania e niseshtes - analiza cilesore.

Përcaktimi i numrit të peroksidit.

Përmbajtja e acidit benzoik (benzoat).

Përmbajtja e acidit sorbik (sorbat).

Përmbajtja e aluminit.

Përmbajtja e antinomit.

Përmbajtja e arsenikut.

Përmbajtja e hekurit.

Përmbajtja e zhivës.

Përmbajtja e jodit.

Përmbajtja e kadmiumit.

Përmbajtja e kallajit.

Përmbajtja e kaliumit.

Përmbajtja e kalciumit.

Përmbajtja e magnezit.

Përmbajtja e bakrit.

Përmbajtja e molibdenit.

Përmbajtja e natriumit.

Përmbajtja e nikelit.

Përmbajtja e nitrateve.

Përmbajtja e nitritit.

Përmbajtja e plumbit.

Përmbajtja e selenit.

Përmbajtja e fosfateve.

Përmbajtja e kromit.

Përmbajtja e zinkut.

Përmbajtja e acideve yndyrore të ngopura.

Përmbajtja e acideve yndyrore të pangopura.

Përmbajtja e izomereve trans të acideve yndyrore.

Përmbajtja e azotit klorofenik të fosforit dhe pesticideve që përmbajnë sulfur.

Përmbajtja e vitaminës A (retinol).

Përmbajtja e vitaminës A (beta-karoten).

Përmbajtja e vitaminës B1 (tiaminë).

Përmbajtja e vitaminës B2 (riboflavin).

Përmbajtja e vitaminës B3 (niacin).

Përmbajtja e vitaminës B5 (acid pantotenik).

Përmbajtja e vitaminës B6 (piridoksin).

Përmbajtja e vitaminës H (biotin).

Përmbajtja e vitaminës B9 (acid folik).

Përmbajtja e vitaminës C (acid askorbik).

Përmbajtja e vitaminës D (D2 ergocalciferol).

Përmbajtja e vitaminës D (D3 kolekalciferoli ).

Përmbajtja e vit.E (Tokoferol).

Përmbajtja e vitaminës K (fytomedione).

Përmbajtja e mbetjeve të substancave farmakologjike: sulfonamide; Tretraciklini; makrolidet; linkosamide; Amfifenoli; aminoglikoside; Beta-laktamët; Antibiotikë të polipeptideve.

Përmbajtja e ëmbëlsuesve.

Acesulfame.

Sakarinë.

Aspartam.

Ciklamat.

Sukralozë.

Neohesperidin.

Përmbajtja e ngjyrave: e verdhë, e kuqe dhe e kaltër.

TESTIME MIKROBIOLOGJIKE.

Metoda horizontale për numërimin e Clostridium perfringens - Teknika e numërimit të kolonive.

Metoda horizontale për zbulimin e patogjenëve të Yersinia enterocolitica.

Numri i përgjithshëm i mikroorganizmave, duke përfshirë mbipopulluesit anaerobikë mezofilikë dhe fakultativë.

Aktiviteti i ujit.

Maja.

 • Escherichia spp.
 • Enterobacteriaceae, përfshirë Protus, Clesbisella, Citrobacteria.
 • Enterococcus faecalis.
 • Campylobacter spp.
 • Clostridium sulphite-reducing.
 • Coagulase-positive staphylococci
 • Coliforms
 • Lactobacillus spp.
 • Lactobacillus acidophilus
 • Lactobacillus delbrugens subsp.
 • Leukoston
 • Listeria monocytogenes
 • Mesophilic lactic acid bacteria
 • Molded
 • Psychotropic micro-organisms
 • Salmonella Spp.
 • Streptococcus, Streptococcus thermophilus
 • Shigella spp.
 • Micro-organisms of contamination
 • Mikroorganizmat e kontaminimit
Testet e ADN-së Zbulimi i ADN-së së huaj
 • Përcaktimi i Enterotoksinës Stafilokokale
 • Shiga-toksina që formon E. coli-O157, O111, O26, O103 dhe O145

Zbulimi i alergeneve

Zbulimi i organizmave të modifikuara gjenetikisht - 355

Zbulimi i organizmave të modifikuar gjenetikisht - FMV

Zbulimi i organizmave të modifikuar gjenetikisht - NOS