МЕД

МЕД И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ПЧЕЛИ

ОРГАНОЛЕПТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Изглед, боја, вкус, мирис, конзистенција

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА

Енергетска вредност

Нето-маса

Слободна киселост

Содржина на вода/сува материја

Содржина на шеќери (сахароза, редуцирачки шеќери/инвертен шеќер)

Содржина на гликоза

Содржина на фруктоза

Содржина на јаглени хидрати

Содржина на хидроксиметилфурфурол

Електроспроводливост

Содржина на туѓи примеси (нерастворливи, механички)

Содржина на пепел (минерални примеси)

Анализа на полен

Докажување на примеси од комерцијална гликоза

Алкохолна проба на мед

Киселински број на пчелин восок

Јоден број на пчелен восок

Естерски број на пчелин восок

Сапонификационен број на пчелин восок

Густина на пчелин восок

Индекс на прекршување (рефракција на пчелен восок)

Температура на топење на пчелин восок

Содржина на алуминиум

Содржина на антимон

Содржина на арсен

The contents of the iron

Содржина на жива

Содржина на јод

Содржина на кадмиум

Содржина на калај

Содржина на калиум

Содржина на калциум

Содржина на магнезиум

Содржина на манган

Содржина на бакар

Содржина на молибден

Содржина на натриум

Содржина на никел

Содржина на нитрати

Содржина на нитрити

Содржина на олово

Содржина на селен

Содржина на фосфор

Содржина на хром

Содржина на цинк

Содржина на цијаниди

Содржина на органохлорен и органо-фосфорен азот и пестициди кои содржат сулфур

Содржина на бои: жолта, црвена и сина

Содржина на вит А (ретинол)

Содржина на вит.А (бета-каротен

Содржина на вит.Б1 (тиамин)

Содржина на вит.Б2 (рибофлавин)

Содржина на вит.Б3 (ниацин)

Содржина на вит.Б5 (пантотенска киселина)

Содржина на вит.Б6 (пиридоксин)

Содржина на вит.Б7 (биотин/вит. H)

Содржина на вит.Б9 (фолна киселина)

Содржина на вит.Ц (аскорбинска киселина)

Содржина на вит.Д (Д2 ергокалциферол)

Содржина на вит.Д (Д3 холекалциферол)

Содржина на вит. (токоферол)

Содржина на вит.К (фитоменадион)

Содржина на заситени масни киселини

Содржина на незаситени масни киселини

Содржина на транс изомери на масни киселини

Содржина на остатоци на фармаколошки супстанции: сулфонамиди; Третрациклини; Хинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфифеноли; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици

Содржина на полициклични ароматични јагленоводороди (PAH-бензо(а)пирен,

Содржина на засладувачи

Ацесулфам

Сахарин

Аспартам

Цикламат

Сукралоза

Неохесперидин

MИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

Вкупен број микроорганизми вклучувајќи мезофилни аероби и факултативни анаеробни

 • Bacilus larvei
 • Escherichia spp.
 • Escherichia coli O157

Активност на вода

Квасци

Enterobacteriaceae, incl. Protus, Clesbisella, Citrobacteria

Enterococcus faecalis

Campylobacter spp.

Clostridium sulphite-reducing

Coagulase-positive staphylococci

Coliforms

Lactobacillus spp.

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus delbrugens subsp.

Leukoston

Listeria monocytogenes

Mesophilic lactic acid bacteria

Molded

Psychotropic micro-organisms

Salmonella Spp.

Streptococcus, Streptococcus thermophilus

Shigella spp.

Micro-organisms of contamination

ДНК ТЕСТОВИ

Детекција на туѓа ДНК

 • Shiga-toxin forming E. coli-O157, O111, O26, O103 and O145
 • Determination of Staphylococcal enterotoxin

Детекција на алергени

Детекција на генетски модифицирани организми-355

Детекција на генетски модифицирани организми- FMV

Детекција на генетски модифицирани организми - NOS

Супресори

 • Bifidobacterium Spp.
 • Vibrio parahemoliticius and Vibrio cholere
 • Yersinia Enterocolitica
 • Clostridium perfringens
 • Streptococcus
 • Streptococci in bee wax
 • Clostridium botulinum