JAJЦA

ЈАЈЦА И ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈЦА

ОРГАНОЛЕПТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Чистота, целовитост на лушпа, тежина, протеини, жолчка, мирис, вкус при варење, температура, туѓи нечистотии

Течни производи од јајца - Боја, мирис, вкус, температура конзистенција и површина

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА

Енергетска вредност

Нето-маса

Активна киселост (pH)

Титрациска киселост, слободни масни киселини

Содржина на вода/сува материја

Содржина на масти

Содржина на протеини (азот)

Содржина на јаглени хидрати

Содржина на сурова целулоза (влакна)

Содржина на пепел

Содржина на готварска сол (натриум хлорид)

Содржина на резидуален натриум хидроксид

Содржина на резидуален хлор

Утврдување на пастеризација

Растворливост на суви продукти од јајца

Определување на пероксиден број

Содржина на бензоева киселина (бензоат)

Содржина на антимон

Содржина на арсен

Содржина на железо

Содржина на жива

Содржина на јод

Содржина на кадмиум

Содржина на калај

Содржина на калциум

Содржина на магнезиум

Содржина на манган

Содржина на бакар

Содржина на натриум

Содржина на никел

Содржина на нитрити

Содржина на олово

Содржина на селен

Содржина на сулфати

Содржина на фосфати (фосфор)

Содржина на хром

Содржина на цинк

Содржина на органохлорен и органо-фосфорен азот и пестициди кои содржат сулфур

Содржина на бои: жолта, црвена и сина

Содржина на вит А (ретинол)

Содржина на вит.А (бета-каротен)

Содржина на вит.Б1 (тиамин)

Содржина на вит.Б2 (рибофлавин)

Содржина на вит.Б3 (ниацин)

Содржина на вит.Б5 (пантотенска киселина)

Содржина на вит.Б6 (пиридоксин)

Содржина на вит.Б7 (биотин/вит.Х)

Содржина на вит.Б9 (фолна киселина)

Содржина на вит.Ц (аскорбинска киселина)

Содржина на вит.Д (Д2 ергокалциферол)

Содржина на вит.Д (Д3 холекалциферол)

Содржина на вит. E (токоферол)

Содржина на вит.К (фитоменадион)

Содржина на заситени масни киселини

Содржина на незаситени масни киселини

Содржина на транс изомери на масни киселини

Содржина на остатоци на фармаколошки супстанции: сулфонамиди; Третрациклини; Хинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфифеноли; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици

MИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

Вкупен број микроорганизми вклучувајќи мезофилни аероби и факултативни анаеробни

Антибиотици и сулфонамиди

  • Bacilus spp., B. cereus
  • Vibrio (diferent from V. parahaemoyiticus, V. cholere)

Активност на вода

Квасци

E.coli

E.coli 0157

Enterobacteriaceae, incl. Proteus, Klebsiela, Cytobacter

Enterococcus faecalis

Yersinia Enterocoliticа

Campylobacter spp.

Clostridium perfringens

Clostridium

Coagulase-positive staphylococci

Leukoston

Lysteria monocytogenes

Mesophilic lactic acid bacteria

Molded

Pseudomonas aeruginosа

Psychotropic micro-organisms

Salmonella spp.

Streptococci

Shigella spp.

ДНК ТЕСТОВИ

Детекција на туѓа ДНК

  • Shiga-toxin forming E. coli-O157, O111, O26, O103 and O145
  • Determination of Staphylococcal enterotoxin

Детекција на алергени

Детекција на генетски модифицирани организми-355

Детекција на генетски модифицирани организми- FMV

Детекција на генетски модифицирани организми - NOS

Хоризонтален метод за детекција и броење на Listeria monocytogenes

Хоризонтален метод за детекција на Salmonella spp.

Содржина на остатоци на фармаколошки супстанции: сулфонамиди; Третрациклини; Хинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфифеноли; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици Хоризонтален метод за детекција и броење на Enterobacteriaceae

Хоризонтален метод за броење на коагулаза позитивни стафилококи (Staphylococcus aureus и други видови)

Хоризонтален метод за броење на Clostridium perfringens - Техника на броење колонии