ХИГИЕНА

ХИГИЕНА

MИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

Брисеви од површини за определување на хигиенски статус

Брисеви од работни површини од прoизводство и ракување со храна

Вкупен број на аеробни и факултативно анаеробни мезофилни микроорганизми

  • Bacilus spp., incl. B. cereus
  • Bifidobacterium spp.
  • Bronhotrix Thermosphere
  • Vibrio (diferent from V. parahaemoyiticus, V. cholere)
  • V. parahaemoyiticus, V. cholere

Кваsсци

Escherichia spp.

E. coli

E. coli O157

Cronobacter (enterobacter) sakazakii

Enterobacteriaceae, incl. Proteus, Clesbisella, Citrobacteria

Enterococcus spp.

Enterococcus faecalis

Yersinia Enterocolitica

Campylobacter spp.

Clostridium sulphite-reducing

Coagulase-positive staphylococci

Clostridium perfringens

Coliforms

Lactobacilus spp.

Legionela

Leukonostok

Listeria monocytogenes

Mesophilic lactic acid bacteria

Mesophilic lactic acid bacteria

Lactobacillus acidophilus

Pediococcus spp.

Fungi

Probiotics (Saccharomyces cerevisis)

Proteolytic microorganisms

Pseudomonas aeruginosa

Psychotrophic microorganisms

Salmonella spp.

Streptococci ST

Streptococci, incl. Streptococcus thermophilus

Halophilic (soluble) microorganisms

Shigella Species

Мicroorganisms of contamination