VERË

VERË (PIJE ALKOOLIKE DHE DESTILATE)

TESTIME FIZIKO-KIMIKE DHE BIOKIMIKE

Përcaktimi i reduktimit të sheqernave

Përcaktimi falas i SO2

Përcaktimi i përgithshëm i SO2

Percaktimi i acideve të përgjithshme në fruta dhe perime

Acidet e paqëndrueshme (të tilla si acid acetik)

Forca alkoolike në përqindje vëllimi me piknometër

Përmbajtja e hirit

Lënda totale e thatë

Dendësia dhe pesha specifike në 20◦C

Forca alkoolike në përqindje vëllimi me piknometër

Përmbajtja e hirit

Lënda totale e thatë