ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ

ОРГАНОЛЕПТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Изглед и структура, пресек површина, конзистентност, мирис, вкус, / видливи / нечистотии

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА

Енергетска вредност

Активна киселост (pH)

Титрациска киселост

Содржина на вода/Влага

Испарливи супстанции Content of volatile

Содржина на масти(сурови) екстракциски

Содржина на белковини (протеини, сурови протеини, азот, растворлив азот, растворливи протеини во пепсин )

Содржина на шекер (лактоза)

Содржина на јаглени хидрати

Содржина на скроб

Содржина на сурова целулоза (влакна)

Содржина на сурова целулоза (АDF) и лигнини(ADL)

Содржина на сурова целулоза(влакна) третирани со неутрален детергент (aNDF);

Содржина на пепел

Содржина на готварска сол (натриум хлорид)

Содржина на аскорбинска киселина (витамин С)

Содржина на резидуи на натриум

Содржина на резидуи на хлор

Одредување на епихидрин алдехид по Chrys

Присуство на растителни масти во млечна маст со реакција на Белие

Одредување на пероксиден број

Содржина на бензоева киселина (бензоат)

Содржина на сорбинска киселина (сорбат)

Содржина на сулфур диоксид (вкупен и слободен)

Содржина на соин протеин

Содржина на бариум јони

Содржина на бор

Содржина на сулфати

Содржина на фосфати

Содржина на афлатоксин В1

Афлатоксини од групата на B и G

Содржина на афлатоксин М1

Содржина на деоксиниваленол /DON/

Содржина на зеараленон(микотоксин)

Содржина на охратоксин А(микотоксин)

Содржина на Т-2 и НТ-2- токсини

Содржина на фумонизини В1 и В2

Амонјак по Неслер

Амонјак по Ебер

Сулфурводород

Содржина на етанол (етил алкохол)

Содржина на уреа

Содржина на аминокиселини (хидроксипролин)

Содржина на хистамин

Пропорционална содржина на состојки

Определување на нето-маса

Содржина на карбамид (активност на уреаза)

Содржина на госипол (гликозид од памуково семе)

Активност на инхибитори на трипсин

Содржина на безазотни екстракти

Содржина на монензин

Содржина на етоксиквин /сантоквин/

Присуство на органофосфорни пестициди

Содржина на алуминиум

Содржина на антимон

Содржина на арсен

Содржина на железо

Содржина на жива

Содржина на јод

Содржина на кадмиум

Содржина на калај

Содржина на калиум

Содржина на калциум

Содржина на магнезиум

Содржина на манган

Содржина на бакар

Содржина на молибден

Содржина на натриум

Содржина на никел

Содржина на нитрати

Содржина на нитрити

Содржина на олово

Содржина на селен

Содржина на фосфати (фосфор)

Содржина на хром

Содржина на цинк

Содржина на цијаниди

Содржина на органохлорни пестициди

Содржина на бои: жолта, црвена и сина

Содржина на витмини

А (ретинол)

А (бетакаротен)

В1 (тиамин)

В2 (рибофлавин)

В3 (нијацин)

В5(пантотенска киселина)

В6 (пиридоксин)

В7 (биотин/витамин Н)

В9 (фолна киселина)

С (аскорбинска киселина)

D (D2 ергокалциферол)

D (D3 холекалциферол)

Е (токофероли)

К (фитоменадион)

Содржина на заситени масни киселини

Содржина на незаситени масни киселини

Содржина на транс изомери на масни киселини

The content of trans isomers of fatty acids

Содржина на засладувачи:

ацесулфам К

сахарин

аспартам

сукралоза

Содржина на неохесперидин (NHDC)

Содржина на полихлорирани бифенили

Хоризонтален метод за броење на Bacillus cereus

Хоризонтален метод за броење на коагулаза позитивни стафилококи (St. aureus и др.)

Хоризонтален метод за броење на квасци и мувли

Хоризонтален метод за откривање на патогена Yersinia enterocolitica

Хоризонтален метод за детекција и броење на Campylobacter spp.

Хоризонтален метод за детекција и броење на Listeria monocitogenes, L. spp.